Заборављени сарајевски дани Вељка Петровића: Пречанин под Требевићем и његов чудан проблем