У Улици Маријана Бенеша: И пад је лет или О рањеним шкољкама и бисерима