Без те једне секунде, рођене из духа Партизана, историја наше кошарке не би била црно-бела: Пантеров скок