Сећање на Роберта Немечека: Легат за неки нови врли, млади и храбри свет