Песма којој шездесет година време не пролази: Тешка ће киша пасти