Хелена лијепа и он у киши: Драго Млинарец, добри дух бољих времена