Влада и Бајка, добри духови Београда: Загледани у сунце