Јеленa, жена које има, из Бонеровске 12/II: Краковска улица која је повезала Иву Андрића и Станислава Лема