Валутна трка на глобалном тржишту: Регионални јуан против глобалног долара