Резервна идеологија црвене буржоазије: Синови наших господара биће господари нашим синовима