Ружа Ћирковић: Где има професионалног задовољства, биће и плате