Шта је то што YU групу чини тако великом и важном: Бесмртна младост