Неумрли Марко Брецељ, цинични трубадур и меки терориста: Сваки човек има свој блуз