Квантни скок у будућност: Србија 2027. – више од Експа, мање од Њу дила