Стварање предратне атмосфере у немачким медијима: Рат с Русима нема алтернативу?