Шејн Макгоуан, Ирац с грешком: Песме радости, чемера и носталгије за недоживљеним