Сентиментално васпитање у 10 песама: Знакови поред пута