Пусти Синатру, улепшај себи дан: Глас у коме се чује више од музике