Музика Стива Албинија, филмови Роџера Кормана и умеће одметничког живота: Људи на своју руку