Економске последице све старије популације: Потреба за радно способним становништвом и достојанственом старошћу