Варничење давно угаслог сукоба на левици: Зоговић и Крлежа, обрачун и помирење